Làm nổi bật tầm quan trọng của màu trắng LED Đèn nhiệt tản vấn đề giải pháp

Làm nổi bật tầm quan trọng của đèn LED trắng nhiệt tản vấn đề

1. tác động nhiệt trên LED độ sáng cao

Nhiệt tập trung trong các chip với kích thước nhỏ, nhiệt độ chip được tăng lên, gây ra sự phân bố không thống nhất của sự căng thẳng nhiệt, hiệu quả của các chip là giảm và lasing hiệu quả lân quang là giảm. Khi nhiệt độ vượt quá giá trị nhất định, tỷ lệ thất bại của thiết bị làm tăng theo cấp số nhân. Số liệu thống kê cho thấy rằng cho mỗi 2 C tăng thành phần nhiệt độ, độ tin cậy là giảm 10%. Khi đèn LED nhiều đông được sắp xếp để tạo thành một hệ thống ánh sáng trắng, vấn đề tản nhiệt là nặng hơn. Giải quyết các vấn đề quản lý nhiệt đã trở thành một điều kiện tiên quyết cho các ứng dụng đèn LED độ sáng cao.

2. kích thước chip và mối quan hệ giữa nhiệt độ

Cách đặt trực tiếp để tăng độ sáng của đèn LED điện để tăng sức mạnh đầu vào, và để tránh bão hòa của các lớp hoạt động, kích thước của p-n junction phải được tăng lên cho phù hợp; tăng sức mạnh đầu vào chắc chắn gây ra nhiệt độ junction tăng và giảm hiệu quả lượng tử. Ống duy nhất-sức mạnh phụ thuộc vào thiết bị để cải thiện khả năng nhiệt ra từ pn junction, trong khi duy trì các tài liệu hiện có của chip, cơ cấu, quy trình đóng gói, mật độ dòng chip và điều kiện tương tự tản nhiệt, tăng kích thước chip, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng.