Bảng điều khiển năng lượng mặt trời tích hợp dẫn đường ánh sáng nhà sản xuất và lắp đặt


Việc tích hợpnăng lượng mặt trời lắp đặt ánh sáng đường ledlà rất dễ dàng, solar panel, controller, pin tất cả trong một thiết kế, không có cáp cần thiết, cài đặt nhanh 10 phút, pin lithium. Cao hiệu quả Sunpower Mono-silic tinh thể, cho việc bảo hành toàn bộ năng lượng mặt trời ánh sáng là 3 năm.Ccontact với chúng tôi:Sales@sxyhzm.com