Lắp đặt đèn LED ở vị trí cao ở vị trí cao nên chú ý đến vấn đề gì?

Chọn cao chất lượng đèn LED cao bay đèn công nghiệp , sau đó làm thế nào để cài đặt để đạt được kết quả mong muốn? Việc lắp đặt đèn cũng chú ý đến.

1. Phân phối   ánh sáng. Địa điểm lắp đặt ánh sáng hợp lý, để đạt được một sự phân bố hợp lý của ánh sáng, không xuất hiện các khu vực tối. Phân bố ánh sáng tốt có thể khiến mọi người cảm thấy không gian, sáng sủa, không mệt mỏi, môi trường làm việc thoải mái. Trong trường hợp khu vực xây dựng phải là một sự phân bố hợp lý của đèn khai thác và các tùy chọn đèn LED.

   2. Ngành công nghiệp LED trong việc sử dụng các cài đặt, chúng ta nên chú ý đến không phải là để đưa một số đường đến sai, bởi vì các chip nội bộ hoặc một số vỏ, bao gồm cả một số thiết kế đèn, phù hợp với các bước để .

3. khi lắp đèn LED High High Bay , trước tiên chúng ta phải quan tâm đến các thợ điện phải có giấy chứng nhận, để bạn có thể tránh thiệt hại cho đèn này, trước khi cài đặt cũng phải kiểm tra xem sự toàn vẹn của toàn bộ đèn không thể bình thường Of cài đặt, thiếu một phần là không thể. Và các vật dễ cháy khi có thể để duy trì một khoảng cách nhất định từ việc lắp đặt hoặc sẽ có một số vụ nổ hoặc hiệu quả không thể được sử dụng bình thường.

4. cài đặt cũng được hoàn thành tại nơi để kiểm tra để xem nếu không có kết thúc chết ánh sáng, ánh sáng nên đảm bảo rằng yêu cầu ánh sáng.

5. Trong việc cài đặt của ngành công nghiệp LED ánh sáng nên được nhẹ nhàng, không xuất hiện hiện tượng hỗn loạn ném, dẫn đến thiệt hại cho đèn. Theo đúng các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất để thực hiện.